Big Feat

Voor het uitvoeren van (grootschalig en kwalitatief) klanttevredenheidsonderzoek alsmede het meten van effectiviteit van diverse vormen van dienstverlening inclusief advies daaromtrent verwijzen wij u graag naar Big Feat.